Wat is droogzuiging?

Droogzuiging wordt toegepast om het grondwater tijdelijk te verlagen. Het grondwaterpeil verlagen is een voorbereiding om werken in de grond snel & veilig te kunnen uitvoeren zoals het uitgraven van een bouwput, kelder, fundering, vijver en zwembad maar ook voor het leggen van kabels.

 

Wij beschikken over betrouwbare pompen die werken op 220V (lichtnet) en 380V (drijfkracht). Indien er geen stroom aanwezig is op de werf, is er een stroomgroep ter beschikking.

 

Indien de grond het niet toelaat om manueel te boren kunnen de filters machinaal worden geboord.

 

De prijs is afhankelijk van de omvang van de werken.

Soorten pompen

  • monofase pompen/220V: tot 30m³/u
  • driefase pompen/380V: tot 60m³/u
  • hoogvacuumpompen: geschikt voor kleigronden, tot 60m³/u
  • hoogvacuumpompen: hoog debiet, 160m³/u
  • dieselpompen

Alarm

Tevens bieden wij onze klanten de unieke mogelijkheid om optioneel de pompen en ook de bouwput permanent te beveiligen tegen allerhande risico’s zoals stroomstoring, vandalisme, ...

Bij elektriciteit en/of vacuümverlies van de bemalingspomp worden wij onmiddellijk gecontacteerd via onze GSM zodat wij snel het probleem kunnen verhelpen.

* SMS bewaking: beschrijving: 24/7
* Infrarood camerabewaking: 24/7

Debietmeter

Recente wijziging in de wetgeving maken dat de afvoer van water strenger gereglementeerd is.

Elke installatie moet uitgerust zijn van een debietmeter, die wij tevens aanbieden.

Voor informatie over de wetgeving op bemalingen kunt u terecht op de site van aquafin/bemalingen.

Rupsboorkraan JCB

Kan worden ingezet voor het steken van droogzuigfilters tot op een diepte van 8 meter.

Uiterst geschikt voor het boren in gronden met een grote cohesie.

Deze kraan is voorzien van een snelwissel en afneembare boormast zodat er op de werf met een graafbak ook licht steenpuin kan verwijderd worden

Verticale bemaling

Om verticale bemaling & drainagewerken uit te voeren beschikking wij over een kettinggraafmachine waardoor wij in zeer moeilijke gronden drainagelussen kunnen plaatsen.

Wetgeving

Elke bronbemaling dient gemeld te worden bij de desbetreffende gemeente.

Indien de lozing meer dan 10 m3/uur bedraagt, dient men een schriftelijke toestemming te bekomen van Aquafin.

Om Aquafin de gelegenheid te geven dient elke meldingsplichtige installatie uitgerust te zijn met een debietmeter.

Volgens onze voorwaarden dient de opdrachtgever over de nodige officiële toelatingen te beschikken.