Putboringen

 

Omdat water steeds duurder wordt, maken vele mensen de overweging om een putboring te laten uitvoeren.

Wij staan u graag bij met advies.

Ondiepe putboringen

Wij boren manueel waterputten tot 12m, indien mogelijk.

Deze zijn geschikt voor het sproeien van planten & tuin, watervoorziening vee, vullen van zwembaden & vijvers, …

De ondiepe boringen gebeuren handmatig door middel van waterdruk.

We hebben ongeveer 1m² steenvrij grond/gras nodig om de boring uit te voeren.

Het boorwater hebben we steeds bij op de vrachtwagen.

De pomp blijft vooraan staan dus enkel met een lange stang en slangen dienen we bij de put te komen.

Door onze ervaring weten we per regio hoe diep we ongeveer kunnen en moeten gaan om voldoende water te hebben.

Het misverstand bestaat: hoe dieper, hoe beter en meer water.

Het is belangrijk in de juiste watervoerende laag de filter te plaatsen.

De put wordt afgewerkt met een putdeksel en filterzand, hij wordt tevens getest en gespoeld met onze pomp

De plaats van boring kan u zelf kiezen.

Meestal wordt ervoor gekozen om de boring uit te voeren tussen de planten zodat de darm het minste zichtbaar is doch kan hij ook worden ingegraven.

Het is tevens belangrijk dat de put niet te ver van uw pomp is verwijderd, max 5/6 meter.

We raden aan om de pomp overdekt te plaatsen in een garage of in een tuinhuis omwille van de levensduur.

Wij kunnen u tevens een pomp aanbieden met een correcte prijs/kwaliteit verhouding die u zelf of door ons laat aansluiten.

Diepe putboringen

Om u een correcte en op maat gemaakte prijs te kunnen doorgeven van een diepe putboringen, is het noodzakelijk dat wij eerst ter plaatse komen kijken.

Wij zijn in de mogelijkheid om meer dan 100 meter diep te boren.

Wetgeving

De wetgeving omtrent de vergunningen en meldingen van putboringen is sedert 1 mei 1999 opgenomen in Vlarem II Afdeling 5.53 5.54 en 5.55

Wil je meer weten? Bekijk dan zeker eens de website van mina.be

Onderstaand een beknopte samenvatting :

Niet ingedeelde winningen:

 • winningen voor huishoudelijke doeleinden minder dan 500m³/jaar
 • winningen waaruit het water enkel met een handpomp wordt opgepompt
 • Dit wil zeggen: geen vergunningsplicht en ook geen meldingsplicht.  

Winningen en boringen klasse 3 (enkel meldingsplicht):

 • winningen voor het uitvoeren van proefpompingen gedurende minder dan 1 jaar
 • winningen voor niet huishoudelijke doeleinden met opgepompt debiet minder dan 500m³ per jaar
 • boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling ondieper dan 50 m
 • Melding op documenten te verkrijgen op de gemeente.  

Winningen en boringen klasse 2 (vergunningsplicht):

 • winningen met opgepompte debieten tussen 500 en 30.000 m³/jaar
 • winningen voor koude-/ warmtepompen met inbegrip van terugpompen met opgepompte debieten < 30.000 m³/jaar.
 • boringen voor andere doeleinden dan waterwinning of bemaling dieper dan 50 m
 • Vergunningsaanvraag op documenten te verkrijgen op de gemeente.  

Winningen en boringen klasse 1 (vergunningsplicht):

 • alle winningen met een opgepompt debiet > 30.000 m³/jaar
 • boringen voor openbare watervoorziening
 • boringen voor het kunstmatig aanvullen van grondwater
 • Vergunningsaanvraag op documenten te verkrijgen op de gemeente.